> Oferta

Kursy
w zakresie

Kursy dla osób ubiegających się o

Jak organizujemy kursy?

Informujemy, że kursy doskonalenia zawodowego i kwalifikowane kursy zawodowe realizowane są w zależności od bieżących potrzeb i zleceń, według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.

Zapisz się na kurs już teraz

Zapisy indywidualnych słuchaczy prowadzone są na zasadach dobrowolności i potrzeb osób zainteresowanych, szkolenia grupowe odbywają się po przetargach i zleceniach na podstawie umów. Przed podjęciem szkolenia, każda osoba ma obowiązek wypełnić ankietę weryfikującą możliwość i celowość szkolenia kandydata.

> Świadczymy następujące usługi

> Systemy alarmowe

Montaż elektronicznych i mechanicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnaluzujących zagrożenie […]

> Koncepcje zabezpieczeń

Opracowujemy koncepcje zabezpieczenia i ochrony mienia osobistego, przedsiębiorstw i innych obiektów […]

> Plany ochrony

Sporządzamy plany ochrony i zabezpieczenia dla jednostek bezpośrednio zarządzającymi obszarami […]

> Wdrażanie przepisów

Kompleksowo wdrażamy postanowienia międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego […]

> Systemy alarmowe

Montaż elektronicznych i mechanicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie mieszkań, obiektów i mienia, wraz z systemem indywidualnego monitorowania oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania

Opracowujemy koncepcje zabezpieczenia i ochrony mienia osobistego, przedsiębiorstw i innych obiektów

> Plany ochrony

Sporządzamy plany ochrony i zabezpieczenia dla jednostek bezpośrednio zarządzającymi obszarami, obiektami, urządzeniami i transportami podlegającymi obowiązkowej ochronie oraz dla innych podmiotów

> Wdrażanie przepisów

Kompleksowo wdrażamy postanowienia międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego oraz ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

> Systemy alarmowe

Montaż elektronicznych i mechanicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie mieszkań, obiektów i mienia, wraz z systemami indywidualnego monitorowania oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania.

> Koncepcje zabezpieczeń

Opracowujemy koncepcje zabezpieczenia i ochrony mienia osobistego, przedsiębiorstw i innych obiektów.

> Plany ochrony

Sporządzamy plany ochrony i zabezpieczenia dla jednostek bezpośrednio zarządzającymi obszarami, obiektami, urządzeniami i transportami podlegającymi obowiązkowej ochronie jak również dla innych podmiotów.

> Wdrażanie przepisów

Kompleksowo wdrażamy postanowienia międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego oraz ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich.

Jesteśmy placówką specjalizująca się w szkoleniu pracowników ochrony. Oferujemy kursy na kwalifikowanego ochroniarza oraz doszkalające. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, lub w siedzibie firmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-18:00.