> Nota prawna

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie na stronie internetowej firmy Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego G.M sp. z o.o. podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto strona internetowa może zawierać zdjęcia podlegające prawom autorskim osób trzecich.

Zastrzeżenie

Niniejsza strona internetowa została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej, chyba że zostały one spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo firmy Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego G.M sp. z o.o.

Jesteśmy placówką specjalizująca się w szkoleniu pracowników ochrony. Oferujemy kursy na kwalifikowanego ochroniarza oraz doszkalające. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, lub w siedzibie firmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-18:00.