GAKSO i DZGAKSO i DZ

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony
i Doskonalenia Zawodowego - G.M.

O nas

Opis firmy

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego-G.M Sp. z o.o jest placówką o charakterze oświatowym , działająGdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego-G.M

na terenie Województwa Pomorskiego. Siedziba firmy mieści się w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 1 lokal 916A (budynek CTO- inaczej Zieleniak).

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego-G.M jest kontynuatorką firmy GAKSO i DZ założoną w roku 1999 której pomysłodawcą ,założycielem i właścicielem był (Ś.p) Grzegorz MARKOWSKI. Akademia skupia wokół siebie wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną. W naszej Akademii szczególną uwagę zwracamy na indywidualizację kształcenia, poprzez systematyczną ocenę postępów w nauce poszczególnych uczestników oraz zwiększając pomoc wobec osób mających trudności w procesie nauczania.

Akademia dysponuje salami wykładowymi mieszczącymi się w budynku CTO(Zieleniak) wyposażonymi w sprzęt audio,komputery,plansze ,rzutniki co pozwala nam na usprawnienie procesu dydaktycznego i utrzymanie wysokiego poziomu jakości prowadzonych wykładów a uczestnikom ułatwienie przyswojenia wiedzy. W celu podniesienia rangi firmy staramy się o uzyskanie Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2000 co pozwoli nam podnieść poziom procesu szkolenia zgodnie z normami europejskimi.

W ramach bloku samoobrony i technik interwencyjnych każdy słuchacz ma możliwość ćwiczenia z pałką "TONFA".

Firma Nasza posiada bardzo duży arsenał broni, który jest wykorzystywany przez naszych słuchaczy w czasie realizacji bloku wyszkolenia strzeleckiego, oraz doskonalenia zawodowego. W naszym arsenale posiadamy pistolety: P - 64; P - 83; GLOCK; Pm 84 P "GLAUBERYT"; Pm 98 "GLAUBERYT"; strzelba 12/70 Mossberg i KBKAK oraz dostęp do amunicji i strzelnicy.

 

GAKSO i DZ-G.M posiada:

1. Firma działa pod nazwą Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego-G.M Sp. z o.o wpisaną do KRS pod nr 0000577655

2. Decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji nr WPA.642-714/2016 dot. Prawa do posiadania broni w celach szkoleniowych.

3. Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.22/00127/2016.

4. Zaświadczenie nr 7/00 z dnia 29.04.2016 r. o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wydane przez Prezydenta Miasta Gdańska na podstawie art. 82 ust 3 ustawy z 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz.2156 , z późn.zm).

Organizacja zajęć Akademii:

Kursy doskonalenia zawodowego i kwalifikowane kursy zawodowe  realizowane są w zależności od bieżących potrzeb i zleceń, według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.
Zapisy indywidualnych słuchaczy prowadzone są na zasadach dobrowolności i potrzeb osób zainteresowanych, szkolenia grupowe odbywają się po przetargach i zleceniach na podstawie umów.
Przed podjęciem szkolenia, każda osoba ma obowiązek wypełnić ankietę weryfikującą możliwość i celowość szkolenia kandydata.

 

REALIZUJEMY KURSY

Dla osób ubiegających się o:

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

2. Dopuszczenie do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o broni i amunicji.

3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i praktyczne iwyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 38b. Ust 1, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz.1099, z późn. Zm.).

4. Uprawnienia członków służb informacyjnych i porządkowych podczas imprez masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.. Nr 62, poz. 504, z późn. Zm.).

5. Uprawnienia kierownika ds. Bezpieczeństwa podczas imprez masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.).

6. Licencję Detektywa.

 

Kursy w zakresie:

2. Wyszkolenia i doskonalenia strzeleckiego dla osób indywidualnych, agencji ochrony i innych podmiotów posługujących się w codziennej pracy broń palną.

2. Pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zagrożeń terrorystycznych współczesnego świata dla firm, szkół, urzędów użyteczności publicznej.

5. Doskonalenie technik interwencyjnych i samoobrony. Opiekuna nad osobami starszymi i dziećmi.

6. Zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.