GAKSO i DZGAKSO i DZ

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony
i Doskonalenia Zawodowego - G.M.

Kursy ochroniarskie – Gdańsk: duży wybór kursów na ochroniarza

              Dla osób ubiegających się o:

     Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

     1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

     2. Dopuszczenie do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o broni i amunicji.

     3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i 

         praktyczne, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz

         znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,

         zgodnie z art. 38b. Ust 1, ustawy z

         dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz.1099, z późn. Zm.).

     4. Uprawnienia członków służb informacyjnych i porządkowych podczas imprez

         masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych

         (Dz.U.. Nr 62, poz. 504, z późn. Zm.).

     5. Uprawnienia kierownika ds. Bezpieczeństwa podczas imprez masowych zgodnie z

         ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504,

         z późn. zm.).

      6. Licencję Detektywa.

                           PONADTO REALIZUJEMY KURSY W ZAKRESIE

     1. Wyszkolenia i doskonalenia strzeleckiego dla osób indywidualnych, agencji ochrony i

         innych podmiotów posługujących się w codziennej pracy broń palną.

     2. Pierwszej pomocy przedmedycznej.

     3. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

     4. Zagrożeń terrorystycznych współczesnego świata dla firm, szkół, urzędów 

         użyteczności publicznej.

     5. Doskonalenie technik interwencyjnych i samoobrony. Opiekuna nad osobami starszymi i

         dziećmi.

     6. Zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH I MECHANICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH ,SYGNALIZUJĄCYCH ZAGROŻONENIE MIESZKAŃ ,OBIEKTÓW I MIENIA,WRAZ Z SYSTEMEM  INDYWIDUALNEGO MONITOROWANIA,ORAZ EKSPLOATACJI,KONSERWACJI I NAPRAWACH W MIEJESCACH ICH ZAINSTALOWANIA.

 

                              OPRACOWUJEMY KONCEPCJE ZABEZPIECZENIA I OCHRONY MIENIA OSOBISTEGO,PRZEDSIĘBIORSTW

                                                                                                     I INNYCH OBIEKTÓW  .

                             SPORZĄDZAMY PLANY OCHRONY I ZABEZPIECZENIA DLA JEDNOSTEK BEZPOŚREDNIO ZARZĄDZAJĄCYMI

                               OBSZARAMI,OBIEKTAMI,URZĄDZENIAMI I TRANSPORTAMI PODLEGAJĄCYMI OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE

                                                                                  JAK RÓWNIEŻ DLA INNYCH PODMIOTÓW.

                            KOMPLEKSOWO WDRAŻAMY POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEGO KODEKSU OCHRONY STATKU I OBIEKTU

                                                           PORTOWEGO ORAZ USTAWY O OCHRONIE ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH.                                                           

 

                             

                                                                         Szanowni Państwo

      Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi terminami rozpoczęcia i zakończenia kursów  ,organizowanych i prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego-G.M.  Kursy  realizowane są w formie stacjonarnej i weekendowej i hybrydowej. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 , strzelania w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114 , sala gimnastyczna w Gdańsku przy ul. Aksamitna 8

                                    

                                           TERMINY  REALIZACJI KURSÓW  W ROKU 2022

          1.KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LIST  KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW

                                                                                OCHRONY FIZYCZNEJ

Całkowita ilość zajęć teoretycznych i praktycznych – 245 godzin lekcyjnych.

              BLOK OGÓLNOPRAWNY                                                   -    50 godzin lekcyjnych.

              BLOK- OCHRONA OSÓB I MIENIA                                   -  100 godzin lekcyjnych.

              BLOK- WYSZKOLENIE STRZELECKIE                              -    35 godzin lekcyjnych.

              BLOK- SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI       -    60 godzin lekcyjnych.

 Informujemy ,że osoby które ukończą kurs w naszej placówce i uzyskają wpis na

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ,mają możliwość z naszej

          rekomendacji, zatrudnienia w wybranych Firmach  Ochrony Osób i Mienia   

 

                                                                   ROK 2022                                            

          TERMINY-                  

                     Od  04.04.2022 rok do 12.05.2022 rok tryb stacjonarny   -  zakończono

                     Od 25.03.2022 rok do 29.05.2022 rok tryb weekendowy  -  zakończono

                     Od 19.04.2022 rok do 24.05.2022 rok tryb stacjonarny     - zakończono 

                     Od 15.04.2022 rok do 19.06.2022 rok tryb weekendowy   - zakończono

                     Od 05.05.2022 rok do  22.06.2022 rok tryb stacjonarny   - zakończono

                     Od 06.05.2022 rok do 22.07.2022 rok tryb weekendowy   - zakończono

                     Od 04.07.2022 rok do 12.08.2022 rok tryb stacjonarny    - zakończono

                     Od 01.07.2022 rok do 05.09.2022 rok tryb weekendowy  - zakończono

                     Od 25.07.2022 rok do 05.09.2022 rok tryb stacjonarny    - zakończono

                    Od 15.07.2022 rok do  26.09.2022 rok tryb weekendowy  - w realizacji

                    Od 08.08.2022 rok do 20.09.2022 rok tryb stacjonarny    - zakończono

                   Od 19.08.2022 rok do 23.10.2022 rok tryb weekendowy   - w realizacji

                   Od 26.09.2022 rok do 07.11.2022 rok tryb satacjonarny   - trwają zapisy

 

              

                          Informujemy ,że w części teoretycznej od  dnia 26.06.2020 r. realizujemy kursy w trybie online do odwołania -nie dotyczy kursów doskonalących ,które realizujemy tylko w trybie stacjonarnym .   

        

                         TRWAJĄ ZAPISY  NA KURSY DOSKONALĄCE  KWALIFIKOWANYCH

                                                 PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

                                          TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW W ROKU 2022.

                                             Od 09.05.2022 r. do 18.05.2022 r.  - tryb stacjonarny     - zakończono

                                             Od 13.05.2022 r. do 23.05.2022 r.  - tryb weekendowy   - zakończono

                                            Od 20.06.2022 r. do 26.06.2022 r.   - tryb stacjinarny      - zakończono

                                            Od 11.07.2022 r. do 18.07.2022 r.   - tryb stacjonarny     - zakończono

                                            Od 15.07.2022 r do 25.07.2022 r.   - tryb weekendowy    - zakończono

                                            Od 01.08.2022 r do 08.08.2022 r    - tryb stacjonarny      - zakończono

                                            Od 05.08.2022 r do 17.08.2022 r    - tryb weekendowy    - zakończono

                                            Od 26.09.2022 r do 04.10.2022 r    - tryb stacjonarny      - trwają zapisy

                                                                                                                               

 Informujemy ,że kursy doskonalące odbywają się w cyklach 1 tygodniowych w trybie stacjonarnym i 2       tygodniowych w trybie weekendowym , tak więc jest możliwość zapisania się na kurs w dowolnym czasie       odpowiadającym zainteresowanym osobom.

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY ,ŻE NA PODSTAWIE ART. 38B UST. 4 USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA  1997 R. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 1099) ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MSWIA Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 R. POZ.103. TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY DOSKONALĄCE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ. KURS TRWA 40 godzin.

 

                                    KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ

                             KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA  TECHNICZNEGO

CAŁKOWITA ILOŚĆ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH             - 60 godzin lekcyjnych.

                       BLOK OGÓLNOPRAWNY:                                                                                   -20 godzin lekcyjnych.

                       BLOK:URZĄDZENIA I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH :         -20 godzin lekcyjnych.

                      BLOK:STOSOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

                      TECZNICZNYCH,ZASADY TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE

                                   ORAZ URUCHAMIANIE SYSTEMÓW:                                                 -20 godzin lekcyjnych.

 

                      TERMINY: Od  26.09.2022 rok do 07.10.2022 rok   - trwają zapisy  

                

       

                            ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW NA KURSY DLA OSÓB

                                         UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ  DETEKTYWA

              TERMIN REALIZACJI : OD 26.09.2022 ROK DO 07.10.2022 ROK - trwają zapisy

 

PROWADZIMY WYSZKOLENIE STRZELECKIE W ZAKRESIE BRONI PALNEJ -PISTOLETY P-83 , GLOCK , VIS ,CZ ,REWOLWERY  ,PISTOLETY MASZYNOWE -PM-84 , PM-98 , KARABINKI-KBKAK ,STRZELBY GŁADKOLUFOWE -MOSSBERG

 ,MAVERIC,WINCHESTER