GAKSO i DZGAKSO i DZ

Gdańska Akademia Kształcenia Służb Ochrony
i Doskonalenia Zawodowego - G.M.

Kursy ochroniarskie – Gdańsk: duży wybór kursów na ochroniarza

              Dla osób ubiegających się o:

     Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

     1. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

     2. Dopuszczenie do posiadania broni w trybie przepisów ustawy o broni i amunicji.

     3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego umiejętności teoretyczne i 

         praktyczne, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz

         znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,

         zgodnie z art. 38b. Ust 1, ustawy z

         dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014 r. Poz.1099, z późn. Zm.).

     4. Uprawnienia członków służb informacyjnych i porządkowych podczas imprez

         masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych

         (Dz.U.. Nr 62, poz. 504, z późn. Zm.).

     5. Uprawnienia kierownika ds. Bezpieczeństwa podczas imprez masowych zgodnie z

         ustawą z 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504,

         z późn. zm.).

      6. Licencję Detektywa.

                           PONADTO REALIZUJEMY KURSY W ZAKRESIE

     1. Wyszkolenia i doskonalenia strzeleckiego dla osób indywidualnych, agencji ochrony i

         innych podmiotów posługujących się w codziennej pracy broń palną.

     2. Pierwszej pomocy przedmedycznej.

     3. Bezpieczeństwa i higieny pracy.

     4. Zagrożeń terrorystycznych współczesnego świata dla firm, szkół, urzędów 

         użyteczności publicznej.

     5. Doskonalenie technik interwencyjnych i samoobrony. Opiekuna nad osobami starszymi i

         dziećmi.

     6. Zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

 

MONTAŻ ELEKTRONICZNYCH I MECHANICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH ,SYGNALIZUJĄCYCH ZAGROŻONENIE MIESZKAŃ ,OBIEKTÓW I MIENIA,WRAZ Z SYSTEMEM  INDYWIDUALNEGO MONITOROWANIA,ORAZ EKSPLOATACJI,KONSERWACJI I NAPRAWACH W MIEJESCACH ICH ZAINSTALOWANIA.

 
                              OPRACOWUJEMY KONCEPCJE ZABEZPIECZENIA I OCHRONY MIENIA OSOBISTEGO,PRZEDSIĘBIORSTW
                                                                                                     I INNYCH OBIEKTÓW  .
                             SPORZĄDZAMY PLANY OCHRONY I ZABEZPIECZENIA DLA JEDNOSTEK BEZPOŚREDNIO ZARZĄDZAJĄCYMI
                               OBSZARAMI,OBIEKTAMI,URZĄDZENIAMI I TRANSPORTAMI PODLEGAJĄCYMI OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE
                                                                                  JAK RÓWNIEŻ DLA INNYCH PODMIOTÓW.
                            KOMPLEKSOWO WDRAŻAMY POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEGO KODEKSU OCHRONY STATKU I OBIEKTU
                                                           PORTOWEGO ORAZ USTAWY O OCHRONIE ŻEGLUGI I PORTÓW MORSKICH.                                                           

 

                             

                                                                         Szanowni Państwo

      Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi terminami rozpoczęcia i zakończenia kursów  ,organizowanych i prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Służb Ochrony i Doskonalenia Zawodowego-G.M.  Kursy  realizowane są w formie stacjonarnej i weekendowej. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 1 , strzelania w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 114 , sala gimnastyczna w Gdańsku przy ul. Aksamitna 8

                                    

               TERMINY  REALIZACJI KURSÓW  W ROKU 2021

1.KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ

   KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW OCHRONY  FIZYCZNEJ

Całkowita ilość zajęć teoretycznych i praktycznych – 245 godzin lekcyjnych.

             BLOK OGÓLNOPRAWNY                                                 -    50 godzin lekcyjnych.

              BLOK- OCHRONA OSÓB I MIENIA                                 -  100 godzin lekcyjnych.

              BLOK- WYSZKOLENIE STRZELECKIE                          -    35 godzin lekcyjnych.

              BLOK- SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI      -   60 godzin lekcyjnych.

 Informujemy ,że osoby które ukończą kurs w naszej placówce i uzyskają wpis na listę

          kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ,mają możliwość z naszej

          rekomendacji, zatrudnienia w wybranych Firmach  Ochrony Osób i Mienia

 

    TERMINY -

           Od 11.01.2021 rok do 08.03.2021 rok  tryb stacjonarny   - zakończono

          Od 08.03.2021 rok do 15.05.2021 rok tryb weekendowy   - zakończono

          Od 17.05.2021 rok do 30.06.2021 rok tryb stacjonarny     - zakończono

          Od 14.05.2021 rok do 26.07.2021 rok tryb weekendowy  - zakończono

          Od 28.06.2021 rok do 12.08.2021 rok tryb stacjonarny    - zakończono

          Od 20.09.2021 rok do 11.11.2021 rok tryb stacjonarny    - w realizacji

         Od 17.09.2021 rok do 30.11.2021 rok tryb weekendowy  - w realizacji

         Od 18.10.2021 rok do 06.12.2021 rok tryb stacjonarny   - trwają zapisy

         Od 15.10.2021 rok do 21.12.2021 rok tryb weekendowy - trwają zapisy

              

               

      Informujemy ,że w części teoretycznej od  dnia 26.06.2020 r

                    -realizujemy kursy  w trybie online do odwołania

              

     TRWAJĄ ZAPISY  NA KURSY DOSKONALĄCE  KWALIFIKOWANYCH

                             PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

                      TERMINY ROZPOCZĘCIA KURSÓW W ROKU 2021

                          Od 18.10.2021 r. do 23.10.2021 r    - tryb stacjonarny   - trwają zapisy

                         Od 15.10.2021 r. do 25.10.2021 r .  - tryb weekendowy - trwają zapisy

                                                                                         

 Informujemy ,że kursy doskonalące odbywają się w cyklach 1 tygodniowych w trybie stacjonarnym i 2       tygodniowych w trybie weekendowym , tak więc jest możliwość zapisania się na kurs w dowolnym czasie       odpowiadającym zainteresowanym osobom.

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY ,ŻE NA PODSTAWIE ART. 38B UST. 4 USTAWY Z DNIA 22 SIERPNIA  1997 R. O OCHRONIE OSÓB I MIENIA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 1099) ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MSWIA Z DNIA 15 STYCZNIA 2016 R. POZ.103. TRWAJĄ ZAPISY NA KURSY DOSKONALĄCE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH JUŻ WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ. KURS TRWA 40 godzin.

 

         KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ

         KWALIFIKOWANYCH  PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA

                                  TECHNICZNEGO

 

   CAŁKOWITA ILOŚĆ ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH                  - 60 godzin lekcyjnych.

   BLOK OGÓLNOPRAWNY                                                                                                               -20 godzin lekcyjnych.

   BLOK:URZĄDZENIA I SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH                                         -20 godzin lekcyjnych.

   BLOK:STOSOWANIE URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

               TECZNICZNYCH,ZASADY TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE

               ORAZ URUCHAMIANIE SYSTEMÓW.                                                                                -20 godzin lekcyjnych.

 

     TERMINY: Od  18.10.2021 rok do 28.10.2021 rok   -TRWAJĄ ZAPISY   

                

       

     ROZPOCZYNAMY NABÓR KANDYDATÓW NA KURSY DLA OSÓB

            UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ  DETEKTYWA

              TERMIN REALIZACJI OD 18.10.2021 ROK DO 28.10.2021 ROK